Minorii în vârstă de până la 7 ani împliniți au acces gratuit pe toată durata desfășurării Festivalului, cu condiția ca aceștia să fie însoțiți de un părinte/titularul autorității părintești care deține un abonament/bilet valid.

Accesul în incinta Festivalului al minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani este permis numai dacă aceștia sunt însoțiți de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore). Un părinte/o persoană care exercită autoritatea părintească (tutore) poate însoți cel mult 4 minori.

Vă recomandăm ca pentru copiii sub 4 ani să fie folosite căști care atenuează zgomotul.